Aký dôležitý je čas kontaktu a viditeľnej vlhkosti na zabezpečenie účinnej dezinfekcie?

hourglass-620397_1920

Dôležitosť účinnej dezinfekcie

Efektívne čistenie a dezinfekcia sú v zdravotníctve extrémne dôležité, aby sa znížilo riziko infekcie. Aby sme si boli istí, že dezinfekčný prostriedok zabíja mikroorganizmy, o ktorých to tvrdí, vyžaduje sa správne použitie podľa pokynov výrobcu. Užívateľ musí vedieť, ako prostriedok použiť, aby si bol istý, že po aplikácii dezinfekčného prostriedku dosiahne rovnakú účinnosť, ako tvrdí výrobca.

Ako je možné zabezpečiť efektívnosť dezinfekcie?

Zabezpečenie účinnej dezinfekcie v zdravotníctve v sebe skrýva niekoľko jedinečných výziev. Najmä nemocničné izby sú plné povrchov rôznych tvarov a veľkostí a vedieť, kde bol použitý dezinfekčný prostriedok, môže byť často náročné. Používatelia potrebujú pomoc, aby vedeli, že dezinfekčný prostriedok správne aplikovali na povrch a že sa dá ubezpečiť, že dezinfekčný prostriedok pracoval podľa očakávaní.

Najbežnejšou praxou je zabezpečiť, aby povrch bol viditeľne vlhký po celú dobu kontaktu, ktorá je uvedená na etikete produktu. Kontaktný čas je čas, počas ktorého povrch po ošetrení dezinfekčným prípravkom musí zostať vlhký, aby sa zaistila požadovaná účinnosť. Je určený výrobcom a založený na výsledkoch mikrobiologického testovania s použitím metód schválených dozornými orgánmi. Kontaktné časy dezinfekčných prostriedkov sú v rozsahu od pár sekúnd do niekoľkých minút, podľa typu povrchu a antimikrobiálnej aktivity. Tieto kontaktné časy a typy aktivít sú v Európskej únii sledované pomocou jednotných noriem, ktoré sú na obaloch dezinfekčných prostriedkov vyznačené. Napríklad norma EN 14476 je označením pre kvantitatívnu skúšku na vyhodnotenie virulocídnej aktivity pre chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky používané v oblasti medicíny. Označenie „EN 14476 – 5 minút“ teda znamená, že dezinfekčný prípravok ničí vírusy v kontaktnom čase 5 minút.

Táto prax však má svoje úskalia. Udržiavanie viditeľne vlhkého povrchu môže byť náročné pri dezinfekčných prostriedkoch, ktoré si vyžadujú dlhú dobu kontaktu, napríklad desať minút. Za určitých podmienok, napríklad pri vysokých teplotách a nízkej vlhkosti vzduchu, môže byť problematické urdžať vlhké povrchy aj pri dezinfekčných prostriedkoch s dobou kontaktu kratšou ako tri alebo štyri minúty a je to obzvlášť náročné s dezinfekčnými prostriedkami s vysokým obsahom alkoholu, ktoré sa rýchlo odparujú. Ak dezinfekčný prostriedok vyschne na povrchu pred dosiahnutím doby kontaktu, pokyny na etikete zvyčajne vyžadujú opakované použitie, aby sa zabezpečilo dodržanie tohto času.

Alternatívou ku kontaktnému času je prístup založený na povrchovej ploche, ktorú môže obrúsok utrieť a stále účinne dezinfikovať. Tento prístup ale vyžaduje, aby štítky na výrobkoch obsahovali pokyny o tom, koľko povrchovej plochy môže produkt pokryť a stále účinne dezinfikovať, a od používateľov sa zároveň vyžaduje, aby zmerali utieranú povrchovú plochu, pretože iba tak sa dokáže zabezpečiť správne a efektívne používanie. Ak sa utierka použije na príliš veľkej ploche, môže sa použiť nedostatočné množstvo dezinfekčného prípravku, čo vedie k zlyhaniu efektívnej dekontaminácie povrchu. Tento alternatívny prístup predstavuje náročnejšiu aplikáciu ako použitie viditeľnej vlhkosti, resp. kontaktného času ako indikátora.

Z týchto dôvodov je požiadavka, aby dezinfekčný prostriedok zostal viditeľne vlhký na povrchu, užitočnou a pomerne jednoduchou praxou, ktorá sa má dodržať a aby sa zabezpečila správna dezinfekcia.

V tabuľke nižšie sme spracovali normy aktivity a kontaktný čas našich najpredávanejších dezinfekčných obrúskov(Medibase, Dento-Viractis 79, R&S Dentaclean a Dento-Viractis 77) a naše odporúčanie pri ich používaní teda znie jednoznačne: zabezpečte, aby povrchy boli viditeľne vlhké počas označeného času kontaktu.