Aký je rozdiel medzi čistením a dezinfekciou?

construction-workers-in-safety-reflective-vests-3681787

Nezáleží na tom, či prevádzkujete školu, nemocnicu, kanceláriu, ambulanciu alebo akékoľvek iné zariadenie – čistenie a dezinfekcia sú dôležitou súčasťou vašej údržby. Udržiavanie čistoty vášho zariadenia zníži šírenie chorôb a zlepší celkový pocit z vašej prevádzky. Čistenie a dezinfekcia je najlepším spôsobom, ako znížiť šírenie choroboplodných zárodkov po povrchoch vo vašom zariadení.

Nie ste si istí, či by ste vo svojom zariadení mali používať čistiaci alebo dezinfekčný prostriedok? Ak chcete mať svoju prevádzku dezinfikovanú, mali by ste používať oboje. Môžete čistiť bez dezinfekcie, ale nemôžete dezinfikovať bez čistenia. Ak čistíte a nepotrebujete ničiť a odstraňovať baktérie, nemusíte dezinfikovať. Ak je cieľom ničenie patogénov na povrchoch, musíte po vyčistení aj dezinfikovať.

Čistenie a dezinfekcia sú dva rôzne postupy, ktoré by sa mali používať na odstránenie a zničenie baktérií. Pred dezinfekciou je dôležité vyčistiť alebo odstrániť všetku viditeľnú špinu, kedže čistením si pripravujeme povrch alebo predmet na aplikáciu dezinfekčného prostriedku. Dezinfekcia zabíja baktérie na povrchu a bráni ich šíreniu. Ak sa povrch najprv nevyčistí, baktérie sa môžu schovávať pod znečistením a znižovať tak účinnosť dezinfekčného prostriedku.

Aké oblasti by mali byť dezinfikované?

V závislosti od vášho zariadenia a odvetvia budú mať rôzne oblasti vo vašej prevádzke rôzne protokoly, či sa majú vyčistiť alebo vyčistiť a dezinfikovať. Plochy s častým dotykom by sa mali vždy dezinfikovať, bez ohľadu na oblasť v akej pôsobíte. V závislosti od charatkteru prevádzky môže byť potrebné dezinfikovať povrchy s častým dotykom aj niekoľkokrát denne.

Medzi oblasti s častým dotykom patria:

  • Kľučky dverí
  • zábradlie
  • vypínače svetiel
  • dávkovače mydla
  • opierky rúk na stoličkách
  • klávesnice a dotykové obrazovky, ktoré používajú zákaznici(napr. bankomat)

Ako efektívne sú čistiace prostriedky?

Čistiace prostriedky kombinované so správnym postupom čistenia odstránia z povrchu takmer všetky nečistoty. Ale ak na ničenie škodlivých patogénov používate čistiaci prostriedok, nič ste vlastne nezabili. Čistenie patogény iba odstráni z povrchu. Nezabíja ich. Baktérie či vírusy, ktoré neboli odstránené, sa budú naďalej množiť a šíriť. Realita je taká, že väčšina baktérií sa rozmnožuje delením. Za správnych podmienok sa baktérie, ako je napríklad E.coli, môžu deliť každých 20 minút. To znamená, že za 7 hodín vyprodukuje jedna baktéria viac ako 2 milióny ďalších baktérií. Aby sa zabili patogény, ktoré zostali na povrchu po vyčistení, musíme aplikovať dezinfekčný prostriedok.

Čo je dezinfekcia?

Dezinfekcia zabíja choroboplodné organizmy. Dezinfekčné prostriedky nečistia špinu z povrchov. Dezinfekčné prostriedky sa musia používať až po vyčistení povrchov čistiacimi prostriedkami, pretože nemôžu preniknúť cez nečistoty a pokus o vyčistenie povrchu iba dezinfekčným prostriedkom vám po vysušení zanechá povrch lepkavý a v závislosti od použitého prostriedku často aj páchnuci. Dezinfekciu je možné vykonať jedným alebo dvoma krokmi.

Jednostupňový proces

Pri jednokrokovom dezinfekčnom procese sa čistenie a dezinfekcia vykonávajú súčasne  jedným výrobkom označeným ako dezinfekčný prostriedok s dvojitým účinkom. Príkladom takéhoto výrobku je Dento-Viractis 75.

Aj pri prostriedkoch s dvojitým účinkom sa musíme ale uistiť, že povrch po aplikácii zostáva vlhký počas celej doby kontaktu určenej výrobcom. Správny čas kontaktu je rozhodujúci na zabezpečenie usmrtenia všetkých patogénov uvedených na označení výrobkov na povrchu, kde sme ho aplikovali. Niekedy použitie kombinovaných čistiacich/dezinfekčných prostriedkov nie je také účinné ako dvojkroková metóda, kedže tieto prostriedky nemôžu správne odstrániť ťažšie nánosy špiny, ktoré bránia tomu, aby dezinfekčný prostriedok mohol úplne zničiť všetky patogény na povrchu. Jednostupňový proces s použitím dezinfekčného prípravku s dvojitým účinkom preto odporúčame pri povrchoch, ktoré nie sú extrémne znečistené.

Dvojstupňový proces

Pri dvojkrokovom dezinfekčnom postupe sa povrch čistí a dezinfikuje pomocou dvoch rôznych produktov. Najskôr sa aplikuje čistiaci prostriedok na odstránenie viditeľných nečistôt z povrchu alebo predmetu. Následne na povrch nanesieme dezinfekčný prostriedok pomocou handričky z mikrovlákna (Pro tip: vyberte si farebnú handričku pre každý iný povrch vo vašom zariadení, aby ste zabránili prípadnej krížovej kontaminácii).

Aj keď redukcia choroboplodných zárodkov je dôležitá v každom zariadení, rôzne zariadenia si budú vyžadovať rôzne čistiace prostriedky a postupy v závislosti od frekvencie, povrchov a požiadaviek na čistenie a dezinfekciu.

Napíšte nám a nechajte nás skontrolovať vaše súčasné čistiace prostriedky a postupy, aby sme vám pomohli identifikovať akékoľvek medzery vo vašich čistiacich a dezinfekčných postupoch. Pomôžeme vám vyvinúť efektívny program čistenia a odporučiť najlepšie produkty, procesy a školenia pre vaše zariadenie a rozpočet.